Kontakt oss

(+47) 67 12 42 54

Bittskinner

Husker du sist du så det vakre Hollywood -smilet. Hva tenkte du på? Tenk at smilet var ditt. Hvordan ville det være å være deg? Løsningen finnes allerede.

Male doctor or dentist looking at x-ray. Dentist in gloves teaching radiograph on light background. Dentist analyzing x-ray of teeth. Medicine and healthcare concept

Bittskinner

Ved uttalt slitasje på tennene kan tennene bli så slitte at bare deler av tennenes kroner er igjen i munnen. På denne måten kan bitens høyde bli mindre. Denne tunge slitasjen kan oppstå hvis du skjærer tenner over lengre tid. Hvis tannskjæring(bruxisme) kombineres med å drikke brus regelmessig eller spise og drikke veldig surt, kan denne slitasjen på tennene oppstå relativt raskt. For mange pasienter er tannslitasje et estetisk problem, men det kan også føre til problemer med kjeve leddene og forårsake smerter fra å tygge muskler og tenner. Det er derfor viktig at du kontakter oss slik at vi først kan stoppe slitasjen og deretter behandle skadene.

Hva er bittheving?

Som navnet indikerer, handler bittheving om å øke bitehøyden. Måten dette gjøres på er ved å gjenoppbygge de slitte tennene. Dermed, når ekstra materiale er plassert på tennene dine, vil bitt bli hevet, hvorav navnet kommer. Tennene er dermed bygget opp til sin opprinnelige størrelse med full høyde og fylde. Denne oppbyggingen av tennene kan gjøres med både tannkroner og plastfyllinger. I de aller fleste tilfeller vil det være mulig å bygge tennene i plast, avhengig av omfanget av slitasjen. Hvis slitasjen ikke er så avansert at tannlegen må bygge tennene helt opp igjen, kan en biteskinne være riktig behandling.

En biteheving kan enten inkludere alle tennene i tannsettet, eller begrenses til få tenner for eksempel bare fortennene, eller bare bakerste tenner. Hvilken løsning du bør ha krever en individuell vurdering av tennene dine, graden av slitasje og bitt.

Vi tilbyr akutt hjelp

Vi har tatt i mot akutte pasienter alle dager i mange år. Vår telefon er åpen fra kl.06:00 -22:00 alle dager.

Ønsker du mer informasjon?

Stor tannslitasje kan behandles med såkalt bittheving. Som navnet antyder, handler bittheving om å øke bitthøyden. Måten dette gjøres på er å gjenoppbygge de slitte tennene til full høyde og fylle. Denne oppbyggingen av tennene kan gjøres både med tannkroner, som kan sammenlignes med en hette som kommer på tennene, og med plastfyllinger. Hos TannGalleriet på Høvik/ Billingsad går vi veldig inn for at behandlingen både er funksjonelt og estetisk samt en god løsning. Ved å behandle tannslitasjen med bittheving, der tannfargede løsninger velges, får du et fint resultat som ligner dine naturlige tenner.

Bit-heving er ofte en veldig omfattende behandling, fordi det vanligvis krever behandling av alle tennene dine, for å etablere din nye bit. Når bitt-hevingen er fullført, må du ha en bittskinne for å hindre at tennene slites ned igjen. Det er en risiko for at du til slutt havner tilbake på utgangspunktet. Med en bittskinne kan du forhindre slitasje på tennene dine og dine nye kroner og oppbygde tenner er beskyttet.

Hvis du har uttalt slitasje på tennene, er du derfor alltid velkommen til å kontakte klinikken for informasjon og behandling med bittheving. Vi er alltid klare til å hjelpe deg.

I løpet av livet oppstår en naturlig slitasje på tennene. Hos noen er slitasjen mer omfattende fordi den akselereres av andre årsaker enn normal tyggefunksjon. Dette kalles patologisk slitasje på tennene. I noen tilfeller kan det være i en slik grad at det påvirker funksjonen til tennene og derved tillater smerte. I tillegg kan det forårsake kosmetiske plager som følge av misfargede og korte tenner. 

Eksempler på årsaker til uttalt slitasje kan skyldes tenner eller at bittet ikke er i balanse, f.eks. på grunn av en skjev tannstilling. En bitt i ubalanse kan også skyldes et muskelproblem, som kan være lokalt eller en del av et mer omfattende muskelproblem. Andre faktorer for slitasje på tennene kan skyldes tannskjæring, kosthold og drikke, samt interne faktorer som surt oppstøt eller spiseforstyrrelser.

Hvis bittet er feil, kan det korrigeres på flere måter: 

  • Justering ved enkel sliping på utvalgte steder
  • Ved hjelp av plast- eller tannkroner 
  • En kombinasjon. Basert på analysen vil tannlegen bygge opp noen tenner, mens andre tenner ganske enkelt blir malt.
  • Bitende skinner.

Først og fremst er det avgjørende om de slitte tanner skal bygges opp med fyllinger eller tannkroner eller om løsningen for din spesifikke tannhelse er en bittskinne. Prisen må dermed beregnes individuelt ut fra din spesifikke tannhelse situasjon i samråd med tannlegen. Vi vil da informere deg om hva det er mest hensiktsmessig å gjøre, deretter er det helt opp til deg å søke behandling. På TannGalleriet vet du alltid både pris og prosedyre for behandling på forhånd. På denne måten kan du bedre vurdere selv om du vil godta behandlingen ut fra kunnskapen.