Tannlege, Tannpleier, Tannlegevakt og Hjemmetjeneste
    

Fyllingsterapi

Hvite fyllinger?
Hvite fyllinger er det fyllingsmaterialet som brukes mest i dag. Basisen er et flytende plastmateriale som er blandet med et keramisk materiale i pulverform. Substansen er flytende/plastisk ved påføring, men stivner ved herding til et meget hardt materiale. Substansen er tilpasset tennenes farge, kan se gjennomskinnelig ut, og gir oftest tilnærmet usynlige fyllinger.
Fordelene er kosmetisk åpenbare og innholdsstoffene har ingen kjent giftighet. Ulempene er høy pris og noe kortere holdbarhet enn amalgam. I tillegg kan plaststoffene utløse allergier noe oftere enn amalgam. Noen typer av hvite fyllinger ”kryper” ved herding og kan gi sprekkdannelse i tannsubstansen den er festet til. En må regne med høyere kostnader både til behandling og vedlikehold ved bruk av hvite fyllinger enn ved bruk av amalgam.De største deler av hvite fyllinger er kompositter og glassionomerer.

Kompositt (plast):
Består av blanding av porselenspartikler og plast, ca. 70 % porselen og 30 % plast. Dette brukes til fortannsfyllinger og små og mellomstore hull i jekslene. Dette er tannfargede fyllinger og vi tar ut farge som passer til dine tenner etter fargeprøver. Det er ekstra viktig med godt renhold ved disse fyllingene for å unngå nye hull langs kanten av fyllingen.

Glassionomer:
Et tannfarget fyllingsmateriale som inneholder fluor. Glassionomer er egnet til tannhalshull og reparasjon av gamle fyllinger. Dette materialet tåler tyggetrykket dårlig, og egner seg derfor ikke så bra i tyggeflater. Kan være et godt alternativ for pasienter som har lett for å få hull i tennene, da materialet inneholder noe fluor.