Tannlege, Tannpleier, Tannlegevakt og Hjemmetjeneste
    

Andre opplysninger

Tannlegeskrekk
Mange pasienter er redde for smerten ved en tannbehandling. Dersom du er en av disse, tar vi oss spesielt av deg. Om du ønsker det kan du få behandling i sedasjon (dvs med beroligende medikamenter)

Akutt hjelp
I høyst mulig grad vil alle pasienter som har smerter få hjelp samme dag, uansett om de er våre faste pasienter eller nye pasienter.

Visdomstenner
Visdomstennene er de bakerste jekslene på hver side i over- og underkjeven. Det er de siste tennene som bryter frem, normalt i 16-20 års alderen eller senere. Ikke alle får visdomstennene, det kan dels skyldes at tannanlegget mangler eller fordi det ikke er tilstrekkelig plass til dem i tannbuen.
Vi gjør alt vi kan for å bevare alle tennene - også visdomstennene. Men av og til har visdomstennene en beliggenhet som gjør at det blir betennelse i tannkjøttet rundt tannen. Det kan gi hevelse og være svært smertefullt. Andre årsaker til at de må fjernes kan være plassmangel eller feil posisjon. Det er også vanlig med hull i visdomstennene, dette på grunn at det kan være vanskelig å komme til og få gjort rent.
Hvis visdomstenner må fjernes kan det gjøres enten ved vanlig trekking eller ved et mindre kirurgisk inngrep.
Vi har lang erfaring i fjerning av visdomstenner. Vi legger vekt på at du skal ha minst mulig ubehag ved inngrepet. Vi lar selvsagt bedøvelsen få god tid til å virke. Selve inngrepet går rimelig raskt og smertefritt, oftest under 30 minutter. Mer kompliserte visdomstenner kan ta noe lengre tid, men sjelden over 1 time.
Dessverre er det slik at det kan bli noe ettersmerter etter å ha fjernet en visdomstann. For oss er det viktig at du blir best mulig informert om hvordan du skal forholde deg de første dagene etter inngrepet for at du skal få minst mulig ubehag. Du vil få resept på et betennelsesdempende og smertestillende medikament. Vi anbefaler at du tar det i 2-3 dager etter inngrepet. Eventuelle sting fjernes etter 1 uke.