Tannlege, Tannpleier, Tannlegevakt og Hjemmetjeneste
    

Tannkjøttssykdommer

Gingivitt
Dette er en betennelse i tannkjøttet som skyldes at det ligger et bakteriebelegg (plaque/plakk) på tennene nede ved tannkjøttskanten, på grunn av at tennene ikke er godt nok rengjort. Tannkjøttet blir da rødt, hovent og blør lett. Hvis plakket får ligge i ro noen dager, kan det forkalkes og bli til tannsten. Tannsten har en ru, ujevn overflate og tiltrekker seg av den grunn nye bakterier, dette irriterer tannkjøttet og gir betennelse. Blødningen, og betennelsen, forsvinner hvis belegget blir fjernet. Dette kan du som regel greie selv med grundig tannpuss og bruk av tanntråd eller tannstikker. Det er nødvendig med instruksjon og veiledning av tannlegen/tannpleieren, vi viser deg hva du selv må gjøre for å få et friskt tannkjøtt.

Periodontitt
Når betennelsen gir varig skade, kaller vi det periodontitt. Da har det blitt dannet dype lommer langs tannroten. I lommene vil bakterier irritere og angripe tannkjøtt og kjeveben. Dette fører til at tennenes feste i kjeven angripes og selve benet rundt tannen brytes ned, tennene blir da etter hvert løse. Ofte merker man ingen symptomer før prosessen har kommet ganske langt. Får man lommer, er det vanskelig å holde tennene rene på egenhånd og det er derfor viktig å gå jevnlig til tannlege/tannpleier. Men så klart er det den daglige innsatsen hjemme på badet som er den absolutt viktigste!

Behandling
Hvis plakk og tannstein blir fjernet på et tidlig stadium går som regel betennelsen tilbake. Plakk som ligger over tannkjøttranden kan du fjerne selv. Vi kan vise deg hvilke hjelpemidler du kan bruke for å fjerne plakket best mulig. Tannsten over tannkjøttranden, plakk og tannsten under tannkjøttranden, klarer du ikke å fjerne selv, det må vi fjerne for deg for at betennelsen skal gå tilbake.
Behandlingen tar sikte på å stoppe utviklingen av sykdommen. Vi gir deg først instruksjoner i hvordan du skal foreta den daglige tannrengjøringen. Deretter gjør vi en grundig rensing av hele rotoverflaten rundt hele tannen. En slik dyp rensing er en tidkrevende, vanskelig prosess og gjøres oftest i flere seanser (vanligvis 4 seanser). Målet er å oppnå en ren, glatt og plakkfri rotoverflate.
Med en daglig god munnhygiene og regelmessig kontroll kan man i de tidlige stadier behandle med et vellykket resultat, nedbrytingen kan stanses. Hvis tilstanden er mer fremskredet, må man forberede seg på en omfattende behandling og livslang vedlikeholdsfase.

Vi bruker to hovedteknikker:

- Ultralydinstrument
Tannsten og plakk løsner når ultralydspissen kommer i berøring. Det spyles samtidig med vann for  å kjøle ned.

-Vanlige håndinstrumenter som vi skraper langs tannen

Symptomer på periodontitt:
-Tannkjøttet er rødt, hovent og ømt.
-Tannkjøttet blør lett under tannpuss eller ved bruk av tannstikker/tanntråd
-Tennene virker lengre enn før
-En eller flere tenner er blitt løse
-Tannmellomrommene har forandret seg/tennene har flyttet på seg
-Bittet er forandret
-Hyppig eller vedvarende dårlig ånde eller dårlig smak i munnen